Thursday, November 11, 2010

Proses Jual Beli Rumah

Pertamanya, pastikan pemaju perumahan mempunyai rekod yang boleh diyakini sama ada pemaju tersebut pernah terlibat dengan projek yang lain dan apakah perkembangan projek tersebut. Menurut Seksyen 5 Akta Pemaju Perumahan, pemaju mesti mendapatkan lesen kelulusan daripada pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sebelum menjalankan sebarang aktiviti berkaitan dengan projek perumahan termasuklah mengiklankan untuk menjual sebarang unit jenis rumah. Oleh itu, sekurang-kurangnya telitilah brosur-brosur yang terdapat di tapak jualan sama ada kelulusan daripada Kementerian Perumahan ada dinyatakan di situ. Malah sekiranya pemaju membuat iklan di media cetak sudah tentu nombor lesen dan kelulusan dinyatakan di dalamnya.
Kemudian, bertanyalah mengenai tanah itu sendiri, adakah ia pegangan bebas atau pajakan daripada pihak berkuasa negeri. Maksud ‘pegangan bebas’ ialah hak milik ke atas tanah itu adalah untuk selama-lamanya. Ini berbeza daripada tanah pajakan daripada kerajaan negeri, di mana tanah tersebut hanya boleh dimiliki oleh pemilik berdaftar selama tempoh pajakan yang lazim selama 99 tahun dari tarikh penganugerahan tanah tersebut. Tarikh luput pajakan tanah akan dinyatakan di atas surat hak milik. Kadang-kadang pembeli lebih gemar memilih projek di kawasan di mana pemilikannya adalah pegangan bebas tetapi ini adalah pilihan peribadi sahaja. Dari segi undang-undang tidak ada masalah sekiranya tanah itu adalah tanah pajakan, cuma pastikan tempoh pajakan pada geran yang akan dikeluarkan kepada lot yang dipilih itu nanti memadai.

Juga mungkin harga pasaran bagi tanah pegangan bebas lebih tinggi berbanding dengan tanah pajakan. Tetapi yang pentingnya lokasi, kerana ada juga tanah pajakan di lokasi strategik yang nilainya naik mendadak.
Ketiganya, bertanyalah sama ada ada sebarang sekatan kepentingan ke atas hartanah tersebut. Maksud ‘sekatan kepentingan’ ialah sebarang had-had yang dikenakan oleh pihak berkuasa negeri ke atas hak pemilik berdaftar untuk menjalankan urusan-urusan atas tanah tersebut. Misalnya, sekatan kepentingan yang lazim ialah yang menyatakan bahawa tanah tidak boleh dipindah milik, dipajak, dicagar atau digadai tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa negeri.
Seterusnya, sebagai langkah lebih berjaga-jaga, pembeli boleh membuat satu carian rasmi di Pejabat Tanah berkenaan untuk memastikan status terkini tanah di dalam pendaftar. Ini hanya boleh dilakukan sekiranya hartanah itu sudah ada surat hak milik berasingan. Carian rasmi ke atas tanah tersebut akan menunjukkan siapakah pemilik berdaftar terkini serta sebarang urusan yang telah didaftarkan atas tanah itu seperti kaveat atau gadaian. Lazimnya bayaran yang dikenakan untuk carian rasmi oleh Pejabat Tanah ialah RM30.
Pembeli juga mesti ada banyak lagi persoalan berkenaan hartanah seperti reka bentuk dan saiz rumah, kemudahan-kemudahan awam atau komersial berdekatan dan lain-lain yang juga perlu ditanya dan dibincang sebelum membuat keputusan pembelian.
Selain itu, ada juga pembeli yang mementingkan faktor-faktor pelaburan seperti peningkatan pelaburan awal hartanah itu dan kadar sewa yang boleh diperoleh. Walau apa pun keutamaan anda, pastikan anda juga menimbangkan faktor-faktor yang dibincangkan di atas.
Sumber Maklumat: Utusan Malaysia

No comments:

Post a Comment